Onkológia 2/2008

CIELENÁ LIEČBA KARCINÓMU HLAVY A KRKU - KAZUISTIKA

MUDr. Dagmar Sorkovská, MUDr. Dušan Poruban, CSc., prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Autori prezentujú kazuistiku epidermálneho karcinómu jazyka. 52-ročný pacient v III. klinickom štádiu nebol pre komorbiditu kandidátom na radikálnu chirurgickú liečbu, preto sa podrobil konkomitantnej chemo-rádioterapii (CHT/RT). Výsledkom bola parciálna remisia (PR) ochorenia, pri ukončení liečby doplnená intersticiálnou RT, v trvaní 4 mesiacov. Následná progresia bola riešená paliatívnou CHT, ktorej efekt zlyhal po ďalších 4 mesiacoch. Cetuximab v záchrannej CHT mal efekt hodnotený PR. Pri chirurgickej revízii o 4 mesiace po ukončení 3 cyklov liečby sa v odobratom materiáli nepreukázala nádorová infiltrácia. Pacient je doteraz, t. j. 21 mesiacov, v klinicky stabilizovanom stave, bez prejavov akejkoľvek progresie ochorenia.

Kľúčové slová: nádory hlavy a krku, farmakoterapia, epidermálny karcinóm, cetuximab, kazuistika (publikačný typ)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TARGETED THERAPY OF HEAD AND NECK CANCERS – A CASE STORY

A case report of a stage III tongue cancer is presented. Due to co-morbidity, the 52-year-old patient was not eligible for radical surgery, therefore he underwent concomitant chemo-radiotherapy (CHT/RT). This therapy resulted in the partial respons (PR). The PR lasted over a period of 4 months. A second progression was treated by palliative CHT whose effect diminished after 4 months. Cetuximab as salvage CHT resulted in PR, while a second-look surgery 4 months later, after the termination of 3 cycles of treatment, did not reveal any tumor infiltration. Clinically, and on the basis of imaging methods, the patient has been in stable condition without symptoms of progression for 21 months.

Keywords: head and neck tumors, drug therapy, epidermoid carcinoma, cetuximab, case reports (publication type)