Onkológia 1/2010

Chyloperitoneum po radikálnych onkogynekologických operáciách

MUDr. Peter Babala, MUDr. Miroslav Klačko, MUDr. Peter Mikloš, MUDr. Ladislav Masák, CSc., MUDr. Július Palaj, PhD.

S používaním čoraz kvalitnejšieho prístrojového vybavenia na operačných sálach spolu s kvalitnou anestéziou a pooperačnou starostlivosťou na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa zvyšuje radikalita operačných výkonov. V gynekologickej onkológii sa čoraz častejšie indikuje systematická panvová a paraaortálna lymfadenektómia. Indikuje sa u pacientok s karcinómom ovárií, endometria aj krčka maternice. Chyloperitoneum je veľmi zriedkavou komplikáciou po operačnej liečbe pacientok s gynekologickým karcinómom. Dva prípady chyloperitonea sme liečili u pacientok po operačnej liečbe pre karcinóm ovária. V jednom prípade konzervatívne, v druhom operačne. Dôsledná operačná technika a dôkladné uzatváranie hlavných lymfatických ciev počas operačného výkonu je najlepší spôsob, ako predchádzať vzniku chyloperitonea.

Kľúčové slová: chyloperitoneum, lymfadenektómia, gynekologický karcinóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chylous ascites after radical oncogynecological operations

Improving the quality of surgical equipment on operating theatres and better quality of anaesthesia and postoperative care on the intensive care units, rises also radicality of surgical procedures. Systematic pelvic and para-aortic lymphadenectomy is more frequently performed in gynecologic oncology. It is indicated in patients with ovarian, endometrial and cervical cancer. Chylous ascites is an infrequent postoperative complication of patients with gynecological cancer. We treated two patients with chylous ascites after surgery of ovarian cancer. In the first case we succeed with conservative treatment, in the second case with surgical treatment. Meticulous dissection techniques and careful control of the major lymphatics by suture ligation during the primary surgical procedures is the best policy to prevent chyloperitoneum.

Keywords: chylous ascites, lymph node dissection, gynecologic cancer