Onkológia 1/2014

Chronická lymfocytová leukémia – úvod

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

B-chronická lymfocytová leukémia (CLL) je lymfoproliferatívna neoplázia a patrí do širokej skupiny lymfómov z B-buniek. V našej populácii je to najčastejšie leukemické ochorenie. Poznanie patogenézy ochorenia, možnosti diagnostiky i liečby sa v posledných niekoľkých rokoch natoľko radikálne zmenili, že ani nie desaťročné učebnice sú už zastarané. Preto sme sa spolu s redakciou Onkológie rozhodli pripraviť sériu článkov od popredných slovenských hematológov a onkológov, ktoré sa budú venovať patogenéze CLL, cytofluorometrickej i cytogenetickej diagnostike, diferenciálnej diagnostike vrátane diferenciálnej diagnostiky uzlinového syndrómu a, samozrejme, modernej liečbe. Tá dnes zahŕňa nielen cytostatiká (klasické i moderné), ale i monoklonálne protilátky proti povrchovým antigénom leukemických buniek. Zaujímavé sú úplne nové perspektívne lieky zo skupiny inhibítorov kináz – enzýmov zapojených do bunkového delenia.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, lymfoproliferatívne ochorenia/neoplázie, lymfómy z B-buniek, cytostatiká, monoklonálne protilátky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic lymphocytic leukaemia (editorial)

Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is in Caucasian population the most frequent subtype of leukaemia. It belongs to the group of chronic lymphoproliferative neoplasms, to B-cell lymphomas. The knowledge of pathogenesis of the disease, diagnostic possibilities and especially new treatment modalities have changed recently so radically, that even newer books, less than 10 years old, are out of date. Therefore we have decided together with the editors to publish a series of articles written by prominent Slovakian hematologists and oncologists dealing with pathogenesis, modern diagnostic methods, differential diagnosis, and of course, newest treatment possibilities of this disease. Treatment of CLL today means not only cytostatic drugs and monoclonal antibodies against surface antigens of the leukaemic cells, but also inhibitors of kinases – enzymes involved in cell division and proliferation.

Keywords: chronic lymphocytic leukaemia, lymphoproliferative disorders/neoplasms, B-cell lymphomas, cytostatic drugs, monoclonal antibodies.