Onkológia 4/2007

Chirurgická liečba karcinómu pľúc

doc. MUDr. Roman Benej, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Miroslav Janík, MUDr. Tibor Krajč, MUDr. František Žernovický

V práci autori prezentujú súčasné metódy chirurgickej diagnostiky a liečby karcinómu pľúc. Uvádzajú tiež vlastné skúsenosti s jednotlivými metódami a schému stagingu karcinómu pľúc, používanú na vlastnom pracovisku.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, staging, chirurgická liečba, VMsC (videomediastinoskopia), VATs (videoasistovaná hrudníková chirurgia).

stiahnuť celý článok v pdf

Surgical treatment of lung cancer

Authors present contemporary methods of surgical diagnostics and treatment of lung cancer. They show also their own experiences with these methods and a scheme of staging, used on own clinic.

Keywords: lung cancer, staging, surgical treatment of lung cancer, videomediastinoscopy (VMsC), videoassisted thoracic surgery (VATs).