Onkológia 4/2007

Chirurgická liečba karcinómu pľúc

doc. MUDr. Roman Benej, PhD., prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Miroslav Janík, MUDr. Tibor Krajč, MUDr. František Žernovický

V práci autori prezentujú súčasné metódy chirurgickej diagnostiky a liečby karcinómu pľúc. Uvádzajú tiež vlastné skúsenosti s jednotlivými metódami a schému stagingu karcinómu pľúc, používanú na vlastnom pracovisku.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, staging, chirurgická liečba, VMsC (videomediastinoskopia), VATs (videoasistovaná hrudníková chirurgia).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of lung cancer

Authors present contemporary methods of surgical diagnostics and treatment of lung cancer. They show also their own experiences with these methods and a scheme of staging, used on own clinic.

Keywords: lung cancer, staging, surgical treatment of lung cancer, videomediastinoscopy (VMsC), videoassisted thoracic surgery (VATs).