Onkológia 4/2007

Bronchologická liečba malígnych stenóz dýchacích ciest

MUDr. Róbert Slivka a kol.

stenózy dýchacích ciest sú etiológie benígnej alebo malígnej. V liečbe stenóz centrálnych dýchacích ciest je potrebný multidsciplinárny prístup. U inoperabilných pacientov sú metódy intervenčnej bronchológie vhodnou liečebnou alternatívou. k rekanalizácii obštrukcie môžeme použiť NdyAg laser, argón plazma koaguláciu, elektrokauter, kryoterapiu, fotodynamickú liečbu, stenty. U malígnych stenóz metódy intervenčnej bronchológie často kombinujeme s brachyterapiou, chemoterapiou a externou rádioterapiou.

Kľúčové slová: malígna stenóza, Nd:yAg laser, argón plazma koagulácia, elektrokauter, kryoterapia, fotodynamická liečba, stenty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bronchology treatment of the malignant airway stenosis

Central airway stenosis is benign or malignant etiology. Multidiscplinary approach is useful in treatment central airway stenosis. In inoperable cases, interventional bronchology is good therapeutic alternative. We can use NdyAg laser, argon plasma coagulation, elektrocautery, cryotherapy, photodynamic therapy and stents for obstruction release. In malignant stenosis, we combine often methods of the interventional bronchology with brachytherapy, chemotherapy and external radiotherapy.

Keywords: malignant stenosis, Nd:yAg laser, argon plasma coagulation, electrocauetry, cryotherapy, photodynamic therapy, stents.