Onkológia 6/2009

Biopsia sentinelovej uzliny pri včasnom karcinóme prsníka

MUDr. Róbert Králik, MUDr. Peter Chvalný, doc. MUDr. Vladimír Straka, CSc., MUDr. Martin Sabol, MUDr. Peter Mračna, MUDr. Róbert Donát, MUDr. Boris Duchaj

Rozhodujúcim prediktívnym a prognostickým faktorom prežívania žien s karcinómom prsníka je dignita primárneho tumoru a axilárny staging. Významnou prednosťou biopsie sentinelovej uzliny (SLNB) je to, že vyčleňuje skupinu pacientov, u ktorých radikálny zákrok v axile nie je potrebný, a tým umožňuje vyhnúť sa jej negatívnym dopadom.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, disekcia axily, sentinelová uzlina, lymfatické mapovanie, validačná metóda, navigačná gamasonda

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sentinel lymph node biopsy in early breast cancer

Nature of primary tumour and axillary staging is the main predictive and prognostic factor of survival in women with breast cancer. Significant advantage of sentinel lymph node biopsy is to set off the patient group with no need for radical axillar operation and to allow for avoiding its negative effects.

Keywords: breast carcinoma, axillary dissection, sentinel lymph node, lymphatic mapping, validation method, navigation gamma-probe