Onkológia 6/2012

BI-RADS klasifikácia v mamografii – najčastejšie diskrepancie a odporúčania pre prax

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h.Prof., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.

BI-RADS systém je celosvetovo prijatý a uznávaný štandardizovaný systém hodnotení a záverovania nálezov zobrazovacích metód v mamodiagnostike. Je prevzatý do klasifikácie a komunikácie medzi rádiologickými pracoviskami a chirurgmi, onkochirurgmi, ako aj chemo- a rádioterapeutmi. Objavili sme však obrovskú diskrepanciu medzi Slovenskom a ostatnými krajinami v Európe i vo svete v používaní kategórie BI-RADS 6. Touto prácou by sme preto radi poukázali na jednotlivé kategórie a na záver sme sa sústredili na výstupy pre prax a hlavne na nový pohľad a prístup k používaniu kategórie BI-RADS 6.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, mamografia, sonografia, biopsia, BI-RADS, skríning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BI-RADS classification in mammography – the most common discrepancies and recommendations for practice

The Breast Imaging Report and Data System (BI-RADS) of the American College of Radiology (ACR) is today largely used in most of the countries where breast cancer screening is implemented. It is a tool defined to reduce variability between radiologists when creating the reports in mammography, ultrasonography or MRI. Yet, in daily practice, high variability is observed in the use of BI-RADS which leads to classification errors.

Keywords: breast cancer, mamography, sonography, biopsy, BI-RADS, screening.