Onkológia 5/2013

Akcelerovaná rádioterapia časti prsníka

MUDr. Pavol Lukačko, MUDr. Alžbeta Molnárová, Mgr. Jozef Grežďo

Akcelerovaná rádioterapia časti prsníka (APBI) je metóda pooperačného ožiarenia karcinómu prsníka, pri ktorej nie je ožiarené celé tkanivo prsníka, ale len oblasť najvyššieho rizika lokálnej recidívy – lôžko tumoru s bezprostredným okolím. Táto metóda ožiarenia sa stáva dôležitou súčasťou prsník zachovávajúceho prístupu v liečbe karcinómu prsníka. Článok sa zaoberá dôvodmi indikácie takéhoto ožiarenia, jednotlivými metódami a ich liečebnými výsledkami.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, akcelerované ožiarenie časti prsníka, intersticiálna multikatétrová brachyterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Accelerated partial breast irradiation

Accelerated partial breast irradiation (APBI) is an approach that treats only the place of highest risk of local recurrence – lumpectomy bed plus adjacent margin, rather than the whole breast. This method of adjuvant treatment is becoming important component of the breast conserving management in mammary cancer. This paper deals with reasons for APBI, different methods and clinical outcome.

Keywords: breast cancer, accelerated partial breast irradiation, multicatheter interstitial breast brachytherapy.