Onkológia 3/2010

15. celoštátna konferencia Sekcama

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

V dňoch 6. a 7. mája 2010 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave uskutočnila 15. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA. Jej usporiadateľmi boli: Sekcia pre karcinóm prsníka (SEKCAMA), Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Národný onkologický ústav Bratislava a Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava. Záštitu nad 15. celoštátnou konferenciou SEKCAMA prevzali MUDr. R. Raši, MPH, minister zdravotníctva SR, Mgr. P. Paška, predseda Národnej rady SR, Ing. P. Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, doc. MUDr. J. Mardiak, CSc., prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti, MUDr. T. Šálek, riaditeľ NOÚ, Bratislava a doc. MUDr. J. Kaušitz, CSc., riaditeľ OÚSA, s.r.o., Bratislava.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť