Neurológia pre prax 1/2004

Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí

MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) je způsobilost řídit motorová vozidla potenciálně riziková vzhledem k užívaným lékům a dalším příznakům, které jsou specifické pro toto onemocnění. Poruchy spánku a zvýšená denní spavost u pacientů s PN jsou velmi časté a všechny dopaminergní preparáty mají vedlejší účinky, jako jsou insomnie a denní spavost. Ataky náhlého usnutí za volantem, které se objevily u 8 pacientů s PN užívajících pramipexol a jednoho pacienta užívajícího ropinirol, přičemž pacienti způsobili dopravní nehody, rozvířily diskuzi na téma vlivu dopaminergní léčby na pacienty s PN. Problém nadměrné denní ospalosti a náhlých atak usnutí jsou však komplexnějšího a multifaktoriálního charakteru. Je tedy otázkou, zda nedozrál čas postavit se k problému řízení motorových vozidel u pacientů s PN, např. ve formě všeobecného konsenzu po diskuzi v odborné lékařské spolecnosti a veřejnosti. K tomuto bude třeba provést pečlivý průzkum opravdového rizika autonehod mezi řidiči s PN. V současnosti je zatím třeba poučit pacienty řídící motorová vozidla o zvýšeném riziku autonehod.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, dopaminergní stimulace, zvýšená denní spavost, epizody nahlého usnutí, řízení motorových vozidel, Parkinsonova nemoc a způsobilost řídit motorová vozidla.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť