Neurológia pre prax 2/2023

Zrychlená verze Mezinárodních standardů pro neurologickou klasifikaci míšního poranění (E‑ISNCSCI) (český překlad mezinárodních standardů)

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., Bc. Kristýna Šedivá, MUDr. Veronika Hyšperská, Bc. Lenka Špačková

Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění jsou široce využívaný nástroj pro zhodnocení senzomotorického deficitu po poranění míchy. Vyšetření je nicméně časově náročné, a to i pro zkušeného terapeuta. Často se především v akutní fázi nahrazuje nestandardizovaným vyšetřením, které neumožní správnou klasifikaci. Proto byla výborem Americké asociace spinálního poranění vytvořena zrychlená verze mezinárodních standardů, kterou je možné definovat neurologickou úroveň léze a její rozsah pomocí co nejmenšího počtu vyšetřovaných položek.

Kľúčové slová: poranění míchy, klasifikace, neurologická úroveň léze, rozsah míšní léze

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

The expedited version of international standards for neurological classification of spinal cord injury (E‑ISNCSCI)

The International standards for neurological classification of spinal cord injury are the most widely used tools for the evaluation of sensorimotor deficit after spinal cord injury. Nevertheless, the examination is time-consuming, even for an experienced therapist. Frequently, mainly in the acute phase, it is replaced by nonstandardized examination which is unable to make a proper classification. Therefore, the Committee of the American Spinal Injury Association developed the expedited version of international standards, which allows to define the neurological level of injury and its severity with the least amount of exam items.

Keywords: spinal cord injury, classification, neurological level of injury, asia impairment scale