Neurológia pre prax 3/2005

Zobrazovací metody v neurologii

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., MUDr. Marta Pažourková

Zobrazovací metody patří k oborům, které zaznamenaly za posledních patnáct let největší rozvoj a modernizaci a to nejen přínosem nových vyšetřovacích zobrazovacích principů, ale také stálým zdokonalováním metod již stávajících. Současně byly vyvinuty systémy digitalizace obrazu, elektronické archivace a přenášení obrazu, které vyústily v bezfilmové nemocnice a v popisování na dálku ve smyslu telemedicíny. Tyto technologie usnadňují 3D zpracování v realitě, funkční vyšetřování magnetickou rezonancí a spektrální analýzu tkání magnetickou rezonancí. Uvedené příspěvky mohou přispět čtenáři k většímu rozhledu, zvláště v souvislostech, že se s popsanými technikami může neurolog setkat i v praxi.

Kľúčové slová: zobrazovací metody, pozitron emisní tomografie PET, digitální subtrakční angiografie DSA, multidetektorová výpočetní tomografie MDCT, fMR, SMR.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť