Neurológia pre prax 2/2002

Zobrazovací a funkčně-zobrazovací metody v epileptologii

MUDr. Martin Tomášek, MUDr. Hana Křížová, MUDr. Petr Marusič, MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

Zobrazovací vyšetření jsou jednou ze základních metod v diagnostice pacientů s epileptickými záchvaty. Magnetická rezonance (MR) mozku je u těchto pacientů metodou volby. Funkčně-zobrazovací vyšetření mají v epileptologii význam zejména pro pacienty, u nichž se uvažuje o provedení epileptochirurgického zákroku a výsledky ostatních vyšetřovacích metod neumožňují jednoznačnou lokalizaci nebo lateralizaci epileptogenní oblasti (6, 8).

Kľúčové slová: epilepsie, magnetická rezonance, SPECT.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť