Neurológia pre prax 4/2005

Zo zahraničnej tlače & Publikujeme v zahraničí

1. Karapanayiotides T, Meuli R, Devuyst G. et al.; 2. Derkinderen P, Valjent E, Darcel F, et al.; 1. MUDr. Robert Mikulík; 2. MUDr. Robert Mikulík

Zo zahraničnej tlače 1. Hyperperfuzní či reperfuzní syndrom po karotické endarterektomii 2. Kanabis a kanabinoidní receptory: od patofyziologie k terapeutickým možnostem Publikujeme v zahraničí 1. Výsledky u pacientů s izolovanou akutní okluzí arteria cerebri media a tandemovou lezi arteria cerebri media spolu se stenózou či okluzí arteria carotis interna 2. Přesnost transkraniálního dopplerovského vyšetření v diagnostice stenózy nebo okluze intrakraniálního úseku arteria carotis interna

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť