Neurológia pre prax 1/2021

Změny kognice ve stáří: jak poznat, že stárneme normálně a jak stárnout úspěšně

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Přirozené stárnutí je spojeno s určitým úbytkem kognitivních funkcí, který nevede k poruše soběstačnosti, nicméně může mít důsledky na komplexní denní aktivity. V přehledovém článku charakterizujeme tyto změny kognice, uvádíme možnosti odlišení stárnutí fyziologického od stárnutí patologického při Alzheimerově nemoci a jiných neurodegenerativních onemocněních a shrnujeme možnosti prevence patologického stárnutí a zhoršování kognice ve stáří.

Kľúčové slová: stárnutí, kognice, paměť, Alzheimerova nemoc, rizikové faktory, kognitivní rezerva

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Cognitive changes in old age: how to know that we are aging normally and how to age successfully

Physiological aging is associated with some loss of cognitive function, which however does not lead to self-insufficiency, but may still have consequences for complex activities of daily living. In the review paper we characterize these changes in cognition, we present the possibilities of differentiating physiological and pathological aging due to Alzheimer's disease and other neurodegenerative diseases, and we summarize the possibilities of prevention of pathological aging and cognitive decline in old age.

Keywords: aging, cognition, memory, Alzheimer's disease, risk factors, cognitive reserve