Neurológia pre prax 1/2012

Zimné dni sklerózy multiplex, 20. – 21. január 2012, Štrbské Pleso

V dňoch 20. – 21. januára sa vo Vysokých Tatrách, v Grand hoteli Kempinski, uskutočnilo podujatie Zimné dni sklerózy multiplex, ktoré sa konalo pod odbornou záštitou 1. neurologickej kliniky LF UK a UN v Bratislave a za organizačnej podpory vydavateľstva SOLEN. Hlavným garantom odbornej akcie bol prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. K hlavnej téme podujatia – Včasné formy sklerózy multiplex, ich diagnostika a bezpečná liečba – bolo odprezentovaných sedem prednášok, v rámci ktorých boli podané najnovšie informácie o možnostiach diagnostiky a liečby, význame včasnej imunomodulačnej liečby, klinickej účinnosti, bezpečnosti a tolerabilite jednotlivých dostupných liekov. Podujatie bolo zaradené do systému sústavného vzdelávania lekárov a ohodnotené 4 kreditmi CME.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť