Neurológia pre prax 1/2021

Závratě a posturální instabilita ve stáří

MUDr. Jiří Polívka, CSc., MUDr. Pavel Potužník, Ing. Jiří Polívka, Ph.D.

Závratě jsou častým a závažným problémem vyššího věku. Způsobují posturální instabilitu a pády, jejichž důsledkem bývá bolest, zlomeniny, imobilita, deprese, může být i smrt. Přehledový článek vysvětluje pojmy závrať a závrativost a důvody jejich narůstající incidence a prevalence ve stáří. Je vysvětlen termín „presbystasis“. Nejčastější příčiny jsou kardiovaskulární (z nich posturální hypotenze) a vestibulární (z nich benigní paroxysmální polohové vertigo). Dále poruchy zraku, somatosenzorického aparátu, centrálního nervového systému, muskuloskeletální soustavy, psychiatrické příčiny a léky, zejména antihypertenziva. Základem péče je přesná diagnostika v rámci diferenciální diagnostiky a ovlivnění příčiny. Podstatné jsou kompenzační pomůcky, motoricko-kognitivní trénink a edukace nemocných i jejich pečovatelů.

Kľúčové slová: závrať, závrativost, posturální instabilita, presbystasis, pády, motoricko-kognitivní trénink

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Vertigo and postural instability in old age

Vertigo is a frequent and serious problem in the elderly. It is a cause of postural instability and falls, resulting in pain, fractures, immobility, depression, and even death. The review article clarifies the terms vertigo and dizziness as well as the reasons for their increasing incidence and prevalence in old age. The term “presbystasis” is explained. The most common causes are cardiovascular (of these, postural hypotension) and vestibular (of these, benign paroxysmal positional vertigo). They are followed by visual, somatosensory system, central nervous system, and musculoskeletal system disorders, psychiatric causes, and medications, particularly antihypertensive drugs. The mainstay of care is accurate diagnosis as part of the differential diagnostic work-up and management of the cause. Assistive devices, motor-cognitive training, and education of both patients and their caregivers are all essential.

Keywords: vertigo, dizziness, postural instability, presbystasis, falls, motor-cognitive training