Neurológia pre prax 3/2011

Zánětlivý pseudotumor očnice

MUDr. Pavel Diblík, MUDr. Pavel Kuthan, MUDr. Petr Sklenka, MUDr. Aneta Klímová

Zánětlivý pseudotumor očnice je relativně časté onemocnění, jen na naší neurooftalmologické ambulanci zachytíme průměrně 10 nových pacientů ročně. Pseudotumor představuje neinfekční zánět v očnici, který se klinicky chová jako nádor, ale histologicky nacházíme pouze známky chronického zánětu. Etiologie onemocnění není známá. Pseudotumor může infiltrovat kteroukoliv měkkou tkáň očnice. Projevuje se širokým spektrem klinických příznaků, z nichž některé mohou imitovat onemocnění CNS. Na diagnózu pseudotumoru bychom měli myslet zejména, je-li přítomný otok nebo ptóza víčka a okohybná porucha. Pro stanovení diagnózy vycházíme z klinického obrazu, výsledku zobrazovacích vyšetření očnice (CT nebo MR) a histologie, pokud je léze přístupná biopsii. Léčba kortikosteroidy přináší pacientům rychlou úlevu od bolesti, mizí velmi obtěžující diplopie i ostatní klinické příznaky.

Kľúčové slová: okohybná porucha, otok víček, ptóza, léze okohybného nervu, Tolosův-Huntův syndrom bolestivé oftalmoplegie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Idiopathic orbital inflammatory disease

Idiopathic orbital inflammatory disease (IOID) is a relatively common disease – on average, 10 new patients a year are detected in our neuro-ophtalmologic departement alone. IOID is a non-infectious inflammation in the orbit, which behaves like a tumour clinically, but only signs of a chronic inflammation can be found histologicaly. The etiology of this disease is unknown. IOID can infiltrate any soft tissue in the orbit. It presents itself with various clinical symptoms, some of them can resemble any CNS disease. One should think of the diagnosis of IOID when eyelid oedema or ptosis and eye motility disorder is present. IOID is diagnosed according to the clinical features, CT or MR imaging and histology, if it is possible to conduct biopsy. The corticosteroid treatment quickly relieves the pain and diplopia and other clinical symptoms disappear.

Keywords: eye motility disorder, eyelid oedema, ptosis, eye movement paralysis, Tolosa-Hunt syndrome.