Neurológia pre prax 4/2012

Zánětlivé myopatie

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

Zánětlivé myopatie představují heterogenní skupinu získaných myopatií, jejichž podkladem je zánět. Nejčastěji se vyskytují idiopatické zánětlivé myopatie, které se liší průbehem, výskytem přidružených chorob, efektem léčby a nálezem ve svalové biopsii. Zánětlivý původ mají rovněž myopatie u systémových chorob, vaskulitid, infekčních chorob virových, bakteriálních, mykotických i parazitárních. V předložené práci je podán přehled základních zánětlivých myopatií s důrazem na klinické charakteristiky a nálezy svalové biopsie.

Kľúčové slová: zánětlivé neuropatie, přidružené choroby, elektromyograe, biopsie svalu, diferenciální diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inflammatory myopathies

Inflammatory myopathies represent a heterogennic group of acquired myopathies, which have an inflammatory cause. Idiopathic inflammatory myopathies have the most frequent occurrence and they are dierentiated by a course, occurrence of associated diseases, by treatment efect and by findings in muscle biopsy. Myopathies in systemic diseases, vasculitides, viral, bacterial, fungal and parasitary infectious diseases have an inflammatory cause too. In the following paper we present overview of basic inflammatory myopathies with emphasis on the clinical characteristics and muscle biopsy findings.

Keywords: inflammatory myopathies, associated diseases, electromyography, muscle biopsy, differential diagnosis.