Neurológia pre prax 5/2009

Základní vyšetření likvoru v diagnostice postižení centrálního nervového systému

doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., MUDr. Ondřej Sobek, CSc., RNDr. Ing. Petr Kelbich, MUDr. Martina Koudelková, MUDr. Jan Procházka, Eva Hanuljaková, MUDr. Radka Válková

Každé laboratorní vyšetření biologického materiálu, likvoru samozřejmě nevyjímaje, by mělo mít logickou posloupnost. Mělo by se odehrávat od jednoduchého ke složitému a od obecného ke konkrétnímu. Na samém začátku této procedury obvykle stojí tzv. základní vyšetření likvoru. Právě o něm pojednává tento článek. Posláním článku je nejen předložit čtenáři výčet sledovaných parametrů, ale především se pokusit srozumitelným způsobem vysvětlit jejich význam pro odhalování podstaty některých patologických procesů odehrávajících se v centrálním nervovém systému (CNS).

Kľúčové slová: likvorový kompartment, hematolikvorová bariéra, cytologie likvoru, energetické poměry, zánět v CNS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic cerebrospinal fluid test in diagnosing central nervous system involvement

Every laboratory test of biological material, including the cerebrospinal fluid, should follow a logical sequence. It should proceed from simple to complex and from general to specific. Basic cerebrospinal fluid test which the paper deals with is usually at the very beginning of this procedure. The aim of the paper is not only to present the reader with a list of the parameters followed, but mainly to attempt at clearly clarifying their significance for disclosing the nature of some pathological processes taking place in the central nervous system (CNS).

Keywords: cerebrospinal fluid compartment, blood-cerebrospinal fluid barrier, energetic conditions, cerebrospinal fluid cytology, CNS inflammation.