Neurológia pre prax 3/2013

Základní principy současné neurorehabilitace

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Neurorehabilitace je rehabilitace pacientů po poškození nervové soustavy. Jde o interprofesionální individuálně zaměřenou rehabilitaci pacientů s neurologickým onemocněním. V roce 1996 iniciovala Evropská federace Neurologických společností (EFNS) vytvoření standardů neurorehabilitace. Světová společnost pro neurorehabilitaci pracuje již řadu let. V rámci naší Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny J. E. Purkyně byla založena sekce Neurorehabilitace. V České republice bohužel neexistují neurorehabilitační oddělení. Máme vůči pacientům s neurologickými deficity velké dluhy. Nezbytné změny by měly být také podpořeny legislativně.

Kľúčové slová: neurorehabilitace, rehabilitace pacientů s neurologickými onemocněními, člověk s disabilitou, mezinárodní klasifikace funkčních schopností disability a zdraví.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic principles of contemporary neurorehabilition

Neurorehabilitation is rehabilitation of patiences with neurological diseases. Interprofessional rehabilitation is focus on each individual of patience. European Federation of Neurological societies create standards of neurorehabilitation. Word society of Neurorehabilitation is working many years. We established Neurorehabiliton section under the Society of Rehabilitation and physical Medicine J.E.Purkyne. We don’t have yet neurorehabilitation departments in Czech Republic. The necessity changes have to be supported by new legislative.

Keywords: neurorehabilitation, rehabilitation of patiences with neurological diseases, man with disability, International Classification of Functionig, Disability and Health.