Neurológia pre prax 6/2011

Základné princípy terapie kortikosteroidmi pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Kortikoidy sú najčastejšie používané imunomodulačné farmaká. Imunosupresívne a protizápalové účinky kortikoidov sa uplatňujú viacerými mechanizmami. Kortikoidy indukujú neutrofíliu, ale na druhej strane spôsobujú depléciu T-buniek, monocytov a eozinofilov. Kortikoidy ovplyvňujú funkčné vlastnosti T-buniek a monocytov, pôsobia na syntézu a sekréciu cytokinínov a imunitných mediátorov, ovplyvňujú mikrovaskulárnu permeabilitu. Pri autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach môže dlhodobá kortikoterapia trvať roky (napr. myasténia gravis, polymyozitída, dermatomyozitída, CIDP, atď.), pri iných ochoreniach (napr. sclerosis multiplex) je indikovaná krátkodobá kortikoterapia. V úvode liečby je odporúčaný agresívny prístup s vysokou dávkou prednizonu. Iniciálna dávka prednizonu má dosahovať 1 mg/kg v jednorazovej rannej dávke. Kortikoterapia môže byť sprevádzaná nežiaducimi vedľajšími príznakmi. Ak je kortikoterapia indikovaná, treba minimalizovať jej vedľajšie účinky a súčasne zabezpečiť jej optimálnu terapeutickú efektívnosť. Tieto požiadavky najlepšie spĺňa režim jednorazových alternujúcich dávok prednizonu.

Kľúčové slová: kortikoidy, mechanizmus účinku, liečba, základné princípy, vedľajšie účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Basic principles of corticosteroid treatment in autoimmune neuromuscular disorders

Corticosteroids are the most widely and frequently used immunomodulatory agents. The immunosuppressive and anti-inflammatory effects of corticosteroids have several components. Corticosteroids induce peripheral blood neutrophilia, whereas T-cells, monocytes, and eosinophils are depleted from blood. Steroids alter functional properties of T-cells and monocytes, act on synthesis and secretion of cytokines and immune mediators, and have effect on microvascular permeability. For autoimmune neuromuscular diseases treatment with corticosteroids can be extended over many years (e.g., myasthenia gravis, polymyositis, dermatomyositis, CIDP, etc), for other diseases corticosteroid treatment is limited to a short period time (e.g., multiple sclerosis). An aggressive approach with high-dose prednisone beginning early in the diseases is recommended. A high dose of at least 1 mg/kg as a single daily morning dose in initial period is prefered. Treatment with corticosteroids can be associated with side reactions. When corticosteroid treatment becomes mandatory, efforts must focus on minimizing corticosteroids side effects while maintaining therapeutic efficacy. The single-dose, alternate-day program minimizes adverse effects while adequately maintaining control of underlying disease.

Keywords: corticosteroids, mechanism of action, treatment, general principles, side effects.