Neurológia pre prax 3/2022

Záchvatové projevy ve spánku

MUDr. Petr Bušek, Ph.D., MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

V průběhu spánku se může objevit celá řada záchvatových motorických projevů s různou etiologií. Při jejich hodnocení je klíčové zejména odlišení epileptických záchvatů od jiných poruch spánku. Epileptické záchvaty ve spánku jsou relativně časté a v přibližně 12 % jsou téměř výhradně vázány na spánek. Nejčastějším typem epileptických záchvatů ve spánku jsou fokální hyperkinetické záchvaty v rámci tzv. na spánek vázané hypermotorické epilepsie (sleep-related hypermotor epilepsy – SHE), dříve známé pod názvem noční frontální epilepsie, přičemž po stránce etiologie a lokalizace epileptického ložiska se jedná o heterogenní skupinu. Odlišení SHE může být obtížné zejména od NREM parasomnií vzhledem k některým společným patofyziologickým mechanismům a časté koincidenci obou poruch. Další typy záchvatových projevů ve spánku představuje porucha chování v REM spánku, poruchy pohybu souvisejících se spánkem, jakými jsou rytmické pohyby vázané na spánek, hypnagogické záškuby, periodické pohyby dolními končetinami a různé formy myoklonu. V neposlední řadě se během noci můžeme setkat s panickými atakami a psychogenními neepileptickými záchvaty.

Kľúčové slová: epilepsie, hypermotorická epilepsie, NREM parasomnie, porucha chování v REM spánku, záchvatové stavy ve spánku

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Paroxysmal sleep-related events

There is a wide range of different paroxysmal motor events with various aetiology during sleep. The most important issue in their evaluation is to distinguish epileptic seizures from other sleep disorders. Sleep-related epileptic seizures are relatively frequent and they may occur predominantly or exclusively during sleep in approximately 12 %. The most frequent seizure type during sleep is a focal hyperkinetic seizure in the frame of the sleep-related hypermotor epilepsy (SHE), previously known as nocturnal frontal lobe epilepsy, which is a heterogeneous group in terms of aetiology and localization of epileptic focus. The differentiation of SHE from NREM parasomnia may sometimes be difficult, because of relatively frequent cooccurrence of both disorders and because of some shared pathophysiological mechanisms. Other possibilities of paroxysmal motor events during sleep represent REM sleep behaviour disorder, sleep-related movement disorders including sleep-related rhythmic movement disorder, sleep startle, periodic leg movement and various forms of myoclonus. Last but not least the psychogenic non-epileptic seizures or panic attacks may occur during the night.

Keywords: epilepsy, NREM parasomnia, paroxysmal nocturnal motor events, REM sleep behaviour disorder, sleep-related hypermotor epilepsy