Neurológia pre prax 4/2011

Worster-Droughtův syndrom – starý známý?

MUDr. Josef Kraus, CSc. , PaedDr. Eva Tomanová, Marie Brožová

Worster-Droughtův syndrom (WDS) je mírná perisylvijská forma dětské mozkové obrny. Ačkoli příznaky lze pozorovat již od prvního roku života, diagnóza WDS bývá většinou stanovena až v mnohem pozdějším věku. Přitom syndrom v populaci není vzácný a diagnostika není obtížná. Mezioborová skupina si dala za cíl přiblížit tuto problematiku naší odborné i laické veřejnosti.

Kľúčové slová: pseudobulbární, kvadruparéza, epilepsie, polymikrogyrie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Worster-Drought syndrome – an old friend?

Worster-Drought syndrome (WDS) is a mild form of cerebral palsy. Although the symptoms can be seen from the first year of life, the WDS is usually diagnosed in a much later age even the syndrome is not rare in the population and even the diagnosis is not difficult to be determined. An interdisciplinary group has been set to bring this issue to our experts and to our general public.

Keywords: pseudobulbar, tetraplegia, epilepsy, polymicrogyria.