Neurológia pre prax 4/2013

Vzácná příčina torticollis u 4letého chlapce

MUDr. David Laštovička, doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc., MUDr. Marika Talábová, MUDr. Jana Kučerová, MUDr. Ladislava Šerclová, MUDr. Eduard Popper, MUDr. Ludovít Klzo, Ph.D.

Torticollis v širším slova smyslu je termín označující abnormální držení hlavy a je nespecifickým symptomem onemocnění různé etiologie. Příčina abnormního držení hlavy může být rozdílná jak mechanizmem vzniku, tak lokalizací prvotních změn a závisí na věkové kategorii pacienta. Kazuistika popisuje případ 4letého chlapce s těžkou fixní torticollis v koincidenci s lokálním zánětem v krajině středouší.

Kľúčové slová: torticollis, atlanto-axiální subluxace, Griselův syndrom, cervikální dystonie, dětský věk.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A rare cause of torticollis in a 4 year old boy

Torticollis in a broader sense is a term for abnormal head posture and is a non-specific symptom of diseases with various etiology. Cause of abnormal head posture may be different in mechanisms of origin as well as localization of primary changes and depends on the patient‘s age category. Case report describes a 4 year old boy with severe fixed torticollis in coincidence with the local inflammation in the middle ear region.

Keywords: torticollis, antlanto-axial subluxation, Grisel´s syndrom, cervical dystonia, childhood.