Neurológia pre prax 3/2011

Vývoj nových léků v oblasti RS – změnila se prognóza pacienta?

prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Pro léčbu remitentní roztroušené sklerózy (RS) jsou v ČR k dispozici léky první volby (interferon beta, glatiramer acetát) 15 let. Jen kolem 30 % pacientů odpovídá na tuto léčbu dostatečným snížením aktivity nemoci. U ostatních je efekt nedostatečný nebo parciální. Donedávna byl pro eskalaci léčby k dispozici pouze mitoxantron (s efektem přechodným a řadou vedlejších účinků). Od r. 2008 lze užít první monoklonální protilátku v neurologii, natalizumab, s dvojnásobným účinkem než původní léky první volby. Natalizumab přinesl do léčby RS poprvé koncept dlouhodobé remise. Nové léky, které jsou v registračním řízení (fingolimod) nebo mají ukončené či končící klinické studie (cladribin, teriflunomid, laquinimod, fumarát), budou nabízet větší účinnost či pohodlí pro pacienta, na lékaře však budou klást větší nároky co do znalosti mechanizmu účinku, rizik léčby, jejich prevence, rozpoznání a managementu. Totéž platí i pro nové monoklonální protilátky (alemtuzumab, anti-CD20, daclizumab). Je nutno počítat s větší informovaností pacienta, jeho informovaným souhlasem a hodnocením compliance. Soustředění léčby na začátek nemoci hodnocený podle nových diagnostických kritérií je základním předpokladem změny prognózy pacientů s RS do budoucna.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, natalizumab, diagnostická kritéria, fingolimod, laquinimod, cladribin, teriflunomid, fumarát, alemtuzumab, anti-CD 20, daclizumab.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Does the development of new drugs for multiple sclerosis change the prognosis of the patient?

We have disease modifying drugs (DMDs – interferon beta, glatiramer acetate) for the treatement of multiple sclerosis (MS) for 15 years in Czech Republic. Only 30 % of patients are full responders to this treatment, in the rest the effect is insufficient or partial.The only possibility for treatment escalation until 2008 was mitoxantrone (with only transient effect and serious adverse events). Since 2008 we can use the first monoclonal antibody in neurology, natalizumab, with doubled clinical efficacy in comparison with classical DMDs. Natalizumab has brought the concept of „freedom of disease activity“. New drugs which are currently in registration process (fingolimod) or finished their phase III program (cladribine, teriflunomide, laquinimod, fumarate) will offer higher efficacy or convenience for patients but will demand more knowledge about their mechanism of action and risks, their prevention, diagnosis and management. The same is true for new monoclonal antibodies (alemtuzumab, anti-CD 20, daclizumab). Informed consent and evaluation of compliance will be part of the treatment of well-educated patients. The main concern being the early diagnosis using the new criteria and early treatment. will be the most important factors changing the prognosis of MS patients.

Keywords: multiple sclerosis, natalizumab, diagnostic criteria, fingolimod, laquinimod, cladribine, teriflunomide, fumarate, alemtumuzab, anti-CD 20, daclizumab.