Neurológia pre prax 5/2006

Vývoj kvalitativně nových látek pro léčbu epilepsie – naděje pro 21. století?

doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.

V průběhu několika posledních desetiletí byla do praxe zavedena řada nových a bezpečnějších antiepileptik. Žádná z těchto látek však není schopná epilepsii vyléčit a terapie epilepsie tak zůstává omezena na potlačování záchvatů. Stejně tak zavedení nových látek neovlivnilo skutečnost, že zhruba 30% epileptiků je farmakorezistentních. Je zde tedy jasná potřeba vývoje nových, kvalitativně odlišných terapeutických postupů, které by umožnily ovlivnit charakter a průběh epilepsie, a řešily problémy s farmakorezistencí u postižených pacientů. Nové terapeutické postupy by v budoucnosti měly nabídnout širokou škálu možností, respektujících specifika jednotlivých forem epilepsií i individuální rozdíly mezi pacienty s ohledem na vývoj a prognózu onemocnění.

Kľúčové slová: preklinické testování, epileptogeneza, neuroprotekce, farmakorezistence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť