Neurológia pre prax 5/2015

Vývoj elektronických formulářů pro vyšetření pacientů s poškozením míchy

MUDr. Veronika Hyšperská, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., MUDr. Renata Háková, Mgr. Zuzana Hlinková, Mgr. Barbora Frgalová, Mgr. Šárka Špaňhelová

Detailní neurologické a funkční vyšetření je zásadní pro hodnocení vývoje po poranění míchy. Ke standardizaci vyšetřovacích postupů významně přispěla Evropská multicentrická studie EMSCI. Jejich rozšíření v České republice probíhá formou Kurzů vyšetření spinální- ho pacienta, které pořádá Spinální jednotka ve FN Motol. Elektronické formuláře by mohly pomoci zjednodušit zpracování získaných informací, sjednotit výstupy a zpřehlednit zdravotnickou dokumentaci.

Kľúčové slová: poranění míchy, neurologické vyšetření, funkční vyšetření, spasticita, standardizace, elektronický formulář.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of electronic forms for the assessment of spinal cord injured patients

Detailed neurological and functional examination is fundamental for the evaluation of the development after spinal cord injury. European Multicenter Study about Spinal Cord Injury (EMSCI) has significantly contributed to standardization of processes of investigation. Their widening is going on in the Czech Republic in form of courses on the examination of a spinal cord injured patient organised by the Spinal Cord Unit Prague, University Hospital Motol. Electronic forms could help to simplify processing of obtained information, unify outputs and make the medical documentation better arranged.

Keywords: spinal cord injury, neurological assessment, functional assessment, spasticity, standardization, electronic form.