Neurológia pre prax 5/2021

Využití transkraniální sonografie pro diagnostiku pacientů s Parkinsonovou nemocí a demencí s Lewyho tělísky

MUDr. Kateřina Bočková, prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Transkraniální sonografie (TCS) je rychlé, levné a široce dostupné vyšetření, dobře využitelné v diagnostice Parkinsonovy nemoci (PN) a demence s Lewyho tělísky (DLB), zejména pro screening v časných a prodromálních stadiích těchto onemocnění. Pacienti s PN a DLB vykazují zvýšenou echogenitu substantia nigra (SN). Hyperechogenita SN odráží zejména nadměrné hromadění železa v tkáni a degeneraci. Cílem této přehledové práce je popsat roli a využitelnost TCS v diagnostice pacientů s PN a DLB, včetně zaměření se na jejich prodromální stadia a diferenciální diagnostiku. V bezpříznakovém období je nález hyperechogenity SN považován za jeden z rizikových faktorů pro rozvoj synukleinopatií, zejména PN. Výsledky TCS studií jsou dány do kontextu diagnostických kritérií pro PN a DLB.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky, atypické parkinsonské syndromy, hyperechogenita substantia nigra, neurosonologie, diagnostická kritéria

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of transcranial sonography for the diagnosis of patients with Parkinson’s disease and Lewy body dementia

Transcranial sonography (TCS) is a quick, inexpensive, widely available and well applicable examination in the diagnosis of Parkinson's disease (PD) and Lewy body dementia (LBD), especially for screening in the early and prodromal stages of these diseases. Patients with PD and DLB reveal increased echogenicity of substantia nigra (SN). The SN hyperechogenicity particularly reflects excessive iron accumulation and tissue degeneration. The aim of this review is to describe the role and utility of TCS in the diagnosis of patients with PD and LBD, including a focus on their prodromal stages and differential diagnosis. In the asymptomatic period, the finding of SN hyperechogenicity is considered to be one of the risk factors for the development of synucleinopathies, especially PD. The results of TCS studies are placed in the context of diagnostic criteria for PD and LBD.

Keywords: Parkinson‘s disease, Lewy body dementia, atypical Parkinsonian syndromes, substantia nigra hyperechogenicity, neurosonology, diagnostic criteria