Neurológia pre prax 5/2022

Vysoce účinné léky v časné fázi roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Veronika Tichá, Ph.D.

Nejčastěji používaným algoritmem léčby roztroušené sklerózy (RS) je zahájení s léky s nižší účinností, tzv. léky první volby, a při jejich selhání eskalace na léky s vyšší účinností, tzv. HET (High Efficacy Treatment). Použití vysoce účinných léků již v časné fázi nemoci se ale ukazuje jako lepší strategie k oddálení progrese a nevratného poškození centrálního nervového systému. Příznivý bezpečnostní profil těchto léků umožnuje sledovat od samého začátku léčby RS cíl úplné stabilizace klinických parametrů i nálezu na magnetické rezonanci. Překážkou ve svobodném užívání vysoce účinných léků je však složitý a nepřehledný systém omezujících úhradových kritérií.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, časná fáze, eskalační léčba, léky s vysokou účinností

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

High-efficacy drugs in early stage of multiple sclerosis

The most commonly used treatment algorithm in multiple sclerosis (MS) is initiation with lower efficacy drugs, i.e. first-choice drugs, and, in case of their failure, escalation to drugs with higher efficacy, also known as HET (High Efficacy Treatment). The use of high-efficacy drugs at an early stage of the disease, however, appears to be a superior strategy in delaying progression and irreversible damage to the central nervous system. The favourable safety profile of these drugs allows to aim, from the very beginning of MS treatment, at complete stabilization of clinical parameters and of the finding on magnetic resonance imaging. However, the complicated and confusing system of restrictive reimbursement criteria is an obstacle to using high-efficacy drugs freely.

Keywords: multiple sclerosis, early stage, escalation therapy, high-efficacy treatment