Neurológia pre prax 4/2016

Výskyt bolesti u myotonické dystrofie

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, MUDr. Olesja Parmová

Myotonická dystrofie je nejčastější formou svalové dystrofie u dospělých. Hlavními projevy jsou progredující svalová slabost, myotonie a charakteristická multiorgánová postižení. Bolest je častým (až 75 % pacientů) a závažným příznakem choroby. Bolest není u všech pacientů stejná, má různou intenzitu, trvání, lokalizaci a charakter. Většinou je průměrné intenzity, má dlouhodobý charakter a kolísavý průběh. Intenzita či vůbec přítomnost bolesti nemívá obvykle souvislost s věkem nemocného či tíži symptomů onemocnění. Nejčastěji udávanou lokalizací bolesti je dolní oblast zad, stehna, lýtka, paže, ramena a krk. Pacienti udávají rozdílné typy bolesti, a to bolesti trhavé, bodavé, vyčerpávající, pobolívání či pouze nepříjemné pocity ve svalech jako napětí, pocit tíhy, citlivost, pálení, brnění či křeče. Nejčastěji užívanou terapií je medikamentózní léčba.

Kľúčové slová: myotonická dystrofie, bolest, svalová bolest, neuropatická bolest

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The onset of pain in myotonic dystrophy

Myotonic dystrophy is the most common form of muscular dystrophy in adults. It is a multisystem disease characterized by slowly progressive weakness of skeletal muscles, myotonia, and multisystem involvement. Pain is a common and major symptom of the disease and its frequency is approximately 75 %. The pain is not same for all patients, it has a variable intensity, temporal pattern, localization, and character. In the majority of cases the pain has moderate intensity, long-term course, and fluctuates over time. The intensity or even presence of pain is usually not associated with the patient's age and severity of the disease. The most often reported localization of the pain is lower back, thighs, calf, arms, shoulders, and neck. Patients complain about various types of pain - pulling, stabbing, exhausting, and sore or just discomfort in muscles, such as tension, tightness, tenderness, burning, tingling, or cramping. The most frequently used treatment is medication.

Keywords: myotonic dystrophy, pain, muscular pain, neuropathic pain