Neurológia pre prax 1/2008

VYŠETŘENÍ ČICHU A JEHO VÝZNAM PRO DIAGNOSTIKU NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ

MUDr. Martin Vyhnálek , Ph.D., MUDr. Hana Magerová, PhD., MUDr. Jan Laczó, MUDr. Jakub Hort, Ph.D., doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.

Porucha čichu může být jedním z prvních projevů neurodegenerativního onemocnění mozku. Byla popsána a podrobně studována u Parkinsonovy choroby i u dalších neurodegenerativních onemocnění. V poslední době se dostává do popředí zájmu jako jeden z časných markerů Alzheimerovy choroby, který lze využít i v diferenciální diagnostice. Autoři předkládají přehledný článek pojednávající o specificích čichového postižení u jednotlivých chorob, čichových testech a uplatnění vyšetření čichu v diagnostice neurodegenerativních onemocnění.

Kľúčové slová: čich, kognitivní porucha, neurodegenerativní onemocnění.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť