Neurológia pre prax 5/2004

Vyhláška 277/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

MUDr. Jana Zárubová

V Neurologii pro praxi 2003 č. 4 byl publikován článek můj a MUDr. Marusiče: Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u pacientů s epileptickým onemocnění v České republice (1). K jeho napsání nás vedl především dlouhotrvající proces vzniku nového legislativního předpisu, který, jak jsme doufali, odstraní diskriminaci lidí s epilepsií týkající se posuzování jejich zdravotní způsobilosti řídit. Náš článek končil odstavcem: "Až vyjde ve Sbírce zákonů očekávaná vyhláška, která bude prováděcím předpisem zákona č. 361/2000 Sb., nahradí Směrnici č. 8/1986". Musím říct, že k mému „překvapení“ to netrvalo dlouho. Nová vyhláška platí od 1. června 2004.

Kľúčové slová: vyhláška 277/2004 Sb., zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť