Neurológia pre prax 4/2022

Vliv stárnutí na průběh roztroušené sklerózy u žen v klimakteriu a menopauze

MUDr. Olga Zapletalová

Roztroušená skleróza je chronická zánětlivá choroba centrálního nervového systému, která vede k demyelinizaci a neurodegeneraci. U ženského pohlaví je výskyt RS častější (poměr 3 : 1). Jedna z vývojových etap u všech žen během stárnutí je menopauza. Tento fenomén vystavuje zdravé i nemocné ženy mnohým změnám, které bývají doprovázeny zdravotními problémy. Příznaky menopauzy a symptomy u roztroušené sklerózy se často mohou v klinické praxi překrývat. Zdá se, že přítomnost RS neovlivňuje počátek menopauzy u nemocné ženy, ale invalidita během a po menopauze progreduje. Mechanismy, kvůli kterým RS ženy vykazují progresi disability, zahrnují zánět a neurodegeneraci a jsou spojeny s fenomény stárnutí. Při poklesu hladin sexuálních hormonů probíhá reprodukční stárnutí. Důležitý faktor, který také ovlivňuje progresi invalidity, je stárnutí imunitního systému – imunosenescence. Syndrom předčasného ovariálního selhání nesouvisí s přirozenou menopauzou. Jde o patologický stav s primární nebo sekundární amenoreou před 40. rokem věku. Etiologie tohoto onemocnění není vždy zřejmá, předpokládá se genetická příčina, neurogenní postižení a možné autoimunitní patologie.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, menopauza, disabilita, reprodukční stárnutí, imunosenescence, syndrom předčasného ovariálního selhání

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

The influence of aging on course multiple sclerosis on climacteric and menopausal women

Multiple sclerosis is a chronic inflammatory disease of the central nervous system leading to demyelination and neurodegeneration. The disease is clearly more common in women. Being a women is one of the strongest risk factors for multiple sclerosis. Menopause is one of the evolutionary stages that all women experience trough aging and this fenomenon exposes them to massive changes. Boath healthy and RS women could have some healthy problems. In clinical practice, symptoms of MS and menopause can frequently overlap. The presence of MS does not appear to influence age of menopausal onset, but MS disability during and after menopause seems to worsen. Mechanisms through which menopausal MS women experience disability progression include neuroinflammation and neurodegeneraration from age associated phenomena. Menopause – related declines in sex hormone levels may contribute to a reproductive senescence. An immportant factor to age-related MS disability progression is immunosenescence. Premature ovarian failure is defined as hypergonadotropic amenorrhoea, has a diverse etiology and autoimunity may play a role.

Keywords: multiple sclerosis, menopause, disability, reproductive senescence, premature ovarian failure