Neurológia pre prax 3/2017

Vitamin D a roztrousená skleróza

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) představuje závažné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které typicky postihuje mladé osoby v produktivním věku. Etiologie onemocnění není zcela přesně známa, nicméně negativní vliv nízké hladiny vitaminu D v séru na rozvoj i průběh onemocnění je dnes již nepochybný. Významný nedostatek vitaminu D se v naší zeměpisné šířce přitom týká zhruba dvou třetin populace. Článek shrnuje současné poznatky o vitaminu D ve vztahu k RS včetně doporučení k vhodné suplementaci tohoto vitaminu.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, vitamin D, deficit, suplementace, doporučení

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vitamin D and multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) represents severe autoimmune disease of the central nervous system, typically afflicting young people in productive age. Disease etiology is not exactly known, however negative impact of low vitamin D serum level on disease onset and progression is undoubted so far. Moreover significant vitamin D deficit is a problem of two thirds of population in our latitude. The article summarizes up-to-date knowledge about vitamin D and its connection with MS including supplementary recommendation.

Keywords: multiple sclerosis, vitamin D, deficit, supplementation, recommendation