Neurológia pre prax 2/2015

VIII. neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou, 16. – 17. apríl 2015, Bratislava XVI. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť