Neurológia pre prax 3/2010

Video-EEG v diferenciální diagnostice neepileptických záchvatových stavů

MUDr. Martin Tomášek, MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Hana Krijtová

V článku jsou prezentovány základní údaje o indikacích video-EEG monitorování, úloze interiktálního a iktálního EEG, semiologii, významu a limitaci provokačního testu, roli EKG a standardní či modifikované polysomnografie při podezření na neepileptické záchvaty.

Kľúčové slová: video-EEG monitorování, neepileptické záchvaty, epilepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term video-EEG monitoring in differential diagnosis of non-epileptic seizures

Information on the indications of video-EEG monitoring (V-EEG), role of interictal and ictal EEG, semeiology, significance and limitations of provocative saline test, role of ECG and standard or modified polysomnography for suspected non-epileptic seizures is presented.

Keywords: video-EEG, non-epileptic seizures, epilepsy.