Neurológia pre prax 1/2021

Věk a spravedlivá alokace zdrojů

PhDr. David Černý, Ph.D.

Tento článek se zabývá problémem alokace zdrojů v kontextu stárnutí lidské populace. Nejdříve se zaměřuje na konkrétní příklad alokace vzácných zdrojů během pandemie covid-19 a ukazuje, jakou roli během ní hraje věk pacientů. Posléze přechází k obecné teorii alokace zdrojů, která se opírá o práci amerického etika Normana Danielse. V rámci této teorie hraje věk důležitou roli, nelze to však chápat jako případ ageismu či negativní diskriminace.

Kľúčové slová: věk, alokace zdrojů, ageismus, diskrimiance

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Age and just allocation of resources

This article deals with the problem of resource allocation in the context of the aging of the human population. First, it focuses on a specific example of the allocation of scarce resources during the covid-19 pandemic and describes the role of patient age during it. Then it moves on to the general theory of resource allocation, which draws on the work of the American ethicist Norman Daniels. Within this theory, age plays an important role, but it cannot be understood as a case of ageism or negative discrimination.

Keywords: age, allocation of resources, ageism, discrimination