Neurológia pre prax 2/2020

Úskalí terapie rychle progredující roztroušené sklerózy

MUDr. Pavel Hok, prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Na příkladu kazuistiky mladé pacientky s roztroušenou sklerózou demonstrujeme tři úskalí současné péče o toto onemocnění: otázku přesné diagnostiky v ne zcela jednoznačných případech, problematiku volby vhodné imunomodulační terapie dosud neléčeného pacienta a otázku bezpečnosti terapie a s ní souvisejících profylaktických opatření. V práci diskutujeme vybrané pasáže aktuálně platných doporučení a ukazujeme výhody mezioborové spolupráce, jejímž výsledkem je v tomto případě personalizované očkovací schéma pro aktivní imunizaci proti viru varicella-zoster.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, imunomodulační terapie, aktivní imunizace, fingolimod, varicella-zoster virus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The pitfalls of treating rapidly evolving multiple sclerosis

In this case report of a young female patient with multiple sclerosis, we demonstrate three pitfalls of current treatment in patients with this condition: the issue of accurate diagnosis in ambiguous cases; the choice of appropriate immunomodulatory therapy in a previously untreated patient; and the safety of treatment and related prophylactic measures. The paper discusses selected sections of the current guidelines and demonstrates the advantages of interdisciplinary cooperation which, in this particular case, resulted in a personalized vaccination scheme for active immunization against the varicella-zoster virus.

Keywords: multiple sclerosis, immunomodulatory therapy, active immunization, fingolimod, varicella-zoster virus