Neurológia pre prax 5/2018

Úloha fyzioterapie v prevenci a léčbě komplikací diabetické polyneuropatie

Mgr. Mirka Bednaříková, Bc. Veronika Kužílková

Diabetická polyneuropatie je nejčastější chronickou mikrovaskulární komplikací onemocnění diabetes mellitus. Počet nemocných s diabetem 2. typu a následně i diabetickou polyneuropatií vzhledem k nevhodnému životnímu stylu současné populace neustále narůstá. V průběhu života diabetická polyneuropatie postihuje více než 50 % z celkového počtu diabetiků. Léčebná rehabilitace včetně metod fyzikální terapie má důležité místo v ovlivnění a v prevenci rozvoje symptomů i dalších komplikací tohoto závažného onemocnění.

Kľúčové slová: rehabilitace, diabetes mellitus, diabetická polyneuropatie, neuropatická bolest, prevence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of physiotherapy in the prevention and treatment of diabetic polyneuropathy complications

Diabetic polyneuropathy is the most common chronic microvascular complication of diabetes mellitus. The number of type 2 diabetic patients and subsequently diabetic polyneuropathy continues to grow, namely due to inappropriate lifestyle of current population. Over the life course the diabetic polyneuropathy affects more than 50 % of diabetics. Medical rehabilitation including physical therapy methods has an important role in influencing the symptoms and other complications of this serious disease as well as in prevention of their progress.

Keywords: rehabilitation, diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, neuropathic pain, prevention