Neurológia pre prax 3/2003

Úloha endokanabinoidního systému v projevech postižení nervového systému

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Průkaz specifického farmakologického působení kanabinoidů prostřednictvím receptorů a existence endogenních ligandů těchto receptorů podnítil významně snahy o pochopení jejich fyziologické a patofyziologické úlohy. Podle dosud prokázaných vlivů endogenně se vyskytujících kanabinoidů jsou tyto nazývány retrográdními synaptickými posly s většinou inhibičním působením na řadu známých neurotransmiterových systémů. Podle distribuce receptorů a buněk uvolňujících endokanabinoidy v nervovové síti lze předpokládat, že tento tzv. endokanabinoidní systém může spolupůsobit při vzniku, ale i nápravě projevů postižení nervového systému, a to zejména bolestí, roztroušené sklerózy, spasticity a tremoru, epilepsie a v procesech neurodegenerace i neuroprotekce.

Kľúčové slová: endokanabinoidní systém, bolest, roztroušená skleróza, epilepsie, neuroprotekce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť