Neurológia pre prax 2/2003

Účinnost levetiracetamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

MUDr. Robert Kuba, MUDr. Irena Novotná, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jitka Křížová, MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Sledovali jsme účinnost a bezpečnost „nového antiepileptika“ levetiracetam (Keppra) v přídatné terapii u pacientů s farmakorezistentní epilepsií, klinicky se projevující parciálními nebo sekundárně generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Účinnost levetiracetamu (LEV) jsme hodnotili zvlášť na oba typy záchvatů. Do souboru bylo zařazeno celkem 55 pacientů s délkou podávání léku minimálně tři měsíce. Účinnost byla hodnocena v časových intervalech tři, šest a devět měsíců od zahájení léčby LEV. Průměrná dávka LEV, použitá u sledovaného souboru pacientů, byla 1 650 mg s rozmezím denní dávky 500–4 000 mg. Více než 50% ( 50 %) redukci počtu parciálních záchvatů jsme zaznamenali u 55 %, 49 %, resp. 47 % pacientů, tři, šest resp. devět měsíců od zahájení léčby. Více než 50% ( 50%) redukci počtu sekundárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů jsme zaznamenali u 60 %, 55 %, resp. 50 % pacientů, tři, šest resp. devět měsíců od zahájení léčby. Zcela bez záchvatů bez ohledu na typ záchvatů (plná kompenzace) bylo po třech měsících 16 %, po šesti měsících 14 % a po devíti měsících 12 % pacientů. Nežádoucí účinky se vyskytly u 13 % pacientů a u 9 % pacientů byly nežádoucí účinky důvodem pro přerušení léčby.

Kľúčové slová: farmakorezistentní epilepsie, parciální záchvaty, sekundárně generalizované záchvaty, terapie, levetiracetam, Keppra.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť