Neurológia pre prax 3/2022

Trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP) – 40 let velmi účinné konzervativní léčby obstrukční spánkové apnoe

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., MUDr. Simona Dostálová, Ph.D., MUDr. Jana Vyskočilová

Trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP) je efektivní léčba střední a těžké obstrukční spánkové apnoe (OSA), která zlepšuje symptomy OSA, snižuje zdravotní důsledky OSA a zlepšuje kvalitu života nemocného. Pro dosažení terapeutického efektu CPAP je nutná dostatečná compliance a správné nastavení CPAP. Tuto léčbu je vhodné doplnit dalšími metodami léčení OSA zejména redukcí hmotnosti. Princip CPAP byl popsán Colinem Sullivanem v roce 1981 a následně došlo k mnoha technickým zlepšením, která usnadňují jeho použití a zlepšují compliance. Objev CPAP je jedním z milníků moderní medicíny.

Kľúčové slová: trvalý přetlak v dýchacích cestách (CPAP), obstrukční spánková apnoe (OSA), dějiny lékařství, dodržování léčení

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Continuous positive airway pressure (CPAP) – 40 years of effective conservative obstructive sleep apnea treatment

Continuous positive airway pressure (CPAP) is an effective treatment for moderate and severe obstructive sleep apnea (OSA) that improves OSA symptoms, reduces the health consequences of OSA, and improves the patient’s quality of life. Sufficient compliance and proper CPAP settings are required to achieve the therapeutic effect of CPAP. This treatment should be supplemented with other methods of OSA treatment, especially weight reduction. The principle of CPAP was described by Colin Sullivan in 1981, and many technical improvements have subsequently been made to facilitate its application and improve compliance. The discovery of CPAP is one of the milestones of modern medicine.

Keywords: continuous positive airway pressure (CPAP), obstructive sleep apnea (OSA), history of medicine, treatment compliance