Neurológia pre prax 2/2023

Trombóza mozkových žilních splavů jako etiologie cévní mozkové příhody, případ 70letého pacienta

MUDr. Michaela Roláková

I když je trombóza žilních splavů vzácná, jedná se o závažnou a často opomíjenou diagnózu. Diagnóza je častokrát těžká kvůli širokému spektru nespecifických klinických příznaků. V poslední dekádě mortalita pacientů klesá v důsledku zvýšeného povědomí o této diagnóze a pokroku v zobrazovacích metodách. V našem případu prezentujeme 70letého pacienta, u kterého se trombóza mozkových žilních splavů projevila nejdříve symptomatickým epileptickým záchvatem a byla diagnostikována na základě anamnestických dat, klinických příznaků a zobrazovacích metod. Po nasazení antikoagulační terapie a zaléčení epileptického záchvatu došlo ke stabilizaci klinického stavu a regresi bolesti hlavy. Kazuistika poukazuje na různorodost klinického obrazu trombózy mozkových splavů a dobrou prognózu pacienta, když se včasně zahájí terapie.

Kľúčové slová: trombóza mozkových splavů, venózní infarkt, klinické příznaky mozkové žilní trombózy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Cerebral venous sinus thrombosis cause of stroke in a 70-year‑old patient

Although cerebral venous thrombosis is rare, it is a serious and often overlooked diagnosis. Due to the wide range of non-specific clinical symptoms, diagnosis is often difficult. In the last decade, patient mortality has been significantly reduced by improvements in treatment and diagnosis techniques and higher awareness of this diagnosis. In our case, we present a 70-year-old patient in whom cerebral venous thrombosis first manifested as a symptomatic epileptic seizure and was diagnosed thanks to anamnestic data, clinical symptoms and neuroimaging methods. The patient’s conditions improved after anticoagulant therapy and treatment of the epileptic seizure. The goal of the article is to describe the diversity of the clinical picture of cerebral venous thrombosis and highlight the good prognosis of the patient if treatment is started early.

Keywords: cerebral venous sinus thrombosis, cerebral venous infarction, symptoms of cerebral venous thrombosis