Neurológia pre prax 5/2022

Trombóza mozkových splavů a důležitost farmakologické anamnézy

MUDr. Zuzana Hanzelková, doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., MUDr. Jana Slonková, Ph.D., MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Trombóza mozkových žil a splavů je vzácnější formou cévní mozkové příhody postihující nejčastěji ženy ve fertilním věku. Prezentací kazuistiky poukazujeme na možnou nespecifičnost klinických příznaků a nezbytnost správného a cíleného odebrání farmakologické anamnézy. Pacientka vyhledala lékaře pro bolest krční páteře a hlavy nespecifického charakteru. Počítačová tomografie mozku byla popsána jako zcela v normě, zánětlivé parametry byly v mezích normy a provedená lumbální punkce vyloučila neuroinfekci. Diagnózu trombózy mozkových splavů odhalila až MR angiografie. Vstupně pacientka užívání léků neuváděla, až po MR vyšetření při cíleném dotazu doplnila užívání hormonální antikoncepce.

Kľúčové slová: mozková žilní trombóza, hormonální antikoncepce, bolest hlavy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Cerebral venous thrombosis and the importance of farmacological history

Cerebral venous thrombosis is a rare form of stroke that most commonly affects women of childbearing potential. The presentation of the case report points to the possible non-specificity of clinical symptoms and the importance of obtaining propper pharmacological history. The patient was examined for non-specific neck pain and headache. Native CT scan of the brain showed no structural pathology, no severe elevation of inflammatory parameters was found and a lumbar puncture ruled out neuroinfection. The diagnosis of cerebral vein thrombosis was only revealed by MRI angiography. Originally the patient did not mention taking of any medication, however after MR examination in a targeted inquiry she supplemented her use of hormonal contraceptives.

Keywords: cerebral venous thrombosis, oral contraceptives, headache