Neurológia pre prax 1/2011

Tremor z pohľadu klinického neurológa

MUDr. Peter Valkovič, PhD., doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.

Tremor alebo tras možno charakterizovať ako mimovoľné rytmické a sinusoidálne pohyby jednej alebo viacerých častí tela. Tremor môže postihnúť hociktorú časť tela, vrátane hlavy, brady a mäkkého podnebia. Tento prehľad sa z praktického hľadiska zaoberá diagnostikou a liečbou najčastejších klinických jednotiek a syndrómov asociovaných s tremorom.

Kľúčové slová: tremor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tremor from a clinical neurologist’s perspective

Tremor is characterized by involuntary, rhythmic and sinusoidal movements of one or more body parts. Tremor can affect almost any body part, including the head, chin and soft palate. This paper reviews diagnostic and therapeutic aspects of most common clinical entities and syndromes associated with tremor.

Keywords: tremor