Neurológia pre prax 6/2021

Traumata mozku a neurodegenerativní onemocnění

MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

V současné době není příliš pochybností o tom, že mozkové poranění jakékoli tíže může zanechávat trvalé změny v nervové tkáni a mozkové funkce v různém stupni trvale poškozovat. Mnoho nevyřešených otázek ale zůstává nad vztahem mezi mozkovým poraněním a vývojem chronicky progresivní neurodegenerace. S opakovaným lehkým poraněním mozku bývá nejvíce spojována chronická traumatická encefalopatie. Jedná se ale o neuropatologicky definovanou jednotku, jejíž neurobiologický i klinický význam spolehlivě ukáže až budoucnost. Na základě epidemiologických studií lze přesto konstatovat, že anamnéza mozkového poranění souvisí v dalším průběhu života se zvýšeným rizikem klinické diagnózy různých neurodegenerativních onemocnění. Zdá se přitom, že TBI výrazněji nevyčnívá nad ostatní ovlivnitelné rizikové faktory. Tento přehled si klade za cíl popsat současný stav na tomto poli neurověd.

Kľúčové slová: traumata mozku, neurodegenerativní onemocnění, chronická traumatická encefalopatie, syndrom traumatické encefalopatie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brain trauma and neurodegenerative diseases

There now is little doubt that traumatic brain injuries of any severity can leave permanent changes in neural tissue and lead to long-term brain damage. However, many questions remain over the relationship between brain injury and the development of a chronic progressive neurodegenerative process. Chronic traumatic encephalopathy is most commonly associated with repeated mild brain injury, but this is a neuropathologically defined concept whose neurobiological and clinical significance remains to be elucidated. Nevertheless, epidemiological studies suggest that a history of brain injury is associated with an increased risk of clinical diagnosis of various neurodegenerative diseases later in life. At the same time, TBI does not seem to stand out significantly above other modifiable risk factors. This review aims to describe the current state of this field of neuroscience.

Keywords: traumatic brain injury, neurodegenerative diseases, chronic traumatic encephalopathy, traumatic encephalopathy syndrome