Neurológia pre prax 5/2013

Transverzální myelitida jako izolovaná manifestace neuroborreliózy

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Milan Mrklovský, MUDr. Jan Latta, MUDr. Alena Meleková, MUDr. František Sedláček

Akutní transverzální myelitida má nejčastěji parainfekční původ, o něco méně často se vyskytuje v rámci demyelinizačního onemocnění typu roztroušené sklerózy, dále jako idiopatická, ischemického či infekčního původu. Izolovaná akutní transverzální myelitida se vyskytuje u necelých 5 % všech případů neuroborreliózy. Autoři popisují případ 62leté ženy, u které se objevil červený exantém na zádech. Po 3 týdnech došlo k rozvoji bolestí v dolním hrudním a bederním úseku s projekcí podél žeber a následně vznikly porucha čití s hranicí Th7, sfinkterové poruchy a lehká spastická paraparéza dolních končetin. Byl prokázán syndrom aseptické meningitidy, průkaz IgG a IgM protilátek proti borreliím v krvi, likvoru, na MRI míchy T2 hyperintenzní ložisko v úrovni Th6. Po léčbě Lendacinem intravenózně a kortikoidy došlo v průběhu dalších 3 týdnů k velmi podstatnému klinickému zlepšení a po 4 měsících byla již pacientka zcela bez neurologického deficitu.

Kľúčové slová: neuroborrelióza, transverzální myelitida, syndrom aseptické meningitidy, MRI.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transverse myelitis as the only manifestation of neuroborreliosis

The etiology of acute transverse myelitis (ATM) is in most cases parainfectious, less frequently is ATM caused by demyelinating disorders such as multiple sclerosis. The origin can be also infectious, ischemic or idiopathic, but as the only manifestation of neuroborreliosis it represents less than 5% of all cases. The authors present a case report of 62-year old woman, in whom a red exanthema appeared. After 3 weeks she developed radicular pain in lower thoracic and lumbal region radiating along ribs. Subsequently sensory impairment below the Th7 level, sphincter dysfunction and mild spastic paraparesis appeared. In cerebrospinal fluid changes typical for aseptic meningitis were detected and the lyme disease antibodies IgG and IgM in the blood and cerebrospinal fluid were proved. Spinal MRI showed T2 weighted hyperintense lesion at the Th6 level. After 3 weeks of intravenous treatment with ceftriaxon and corticosteroids the clinical state significantly improved and within 4 months the patient fully recovered.

Keywords: neuroborreliosis, transverse myelitis, aseptic meningitis, MRI.