Neurológia pre prax 1/2005

Transdermální fentanyl v léčbě chronické bolesti zad

MUDr. Radovan Hřib, MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Použití silných opioidů k léčbě chronické nenádorové bolesti je v české medicíně stále poměrně netradiční a mnohdy bohužel i nestandardní metodou, často opomíjenou a opředenou mnoha mýty a polopravdami.Cílem článku je přiblížení těchto analgetik široké neurologické veřejnosti. V první části se autoři pokusí objasnit některé mýty a pověry týkající se léčby opioidy, ve druhé části se stručně zmíníme o klinickém sledování FEN-PAIN-I, jehož cílem bylo ověřit účinnost a bezpečnost podání TTS fentanylu v přípravku Durogesic pacientům s chronickou nenádorovou bolestí. Nakonec uvádíme kazuistiku reálného pacienta naší ambulance.

Kľúčové slová: TTS fentanyl, silné opioidy, nenádorová bolest.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť