Neurológia pre prax 5/2007

TOXICKÉ POŠKOZENÍ MOZEČKU

doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc.

Dominantními neurotoxikologickými látkami, které atakují mozečkové struktury, jsou těkavé lipofilní látky, jenž snadno prostupují hematoencefalickou bariérou. Jde především o aromatické nebo chlorované uhlovodíky a alkoholy, tvořící v různých kombinacích velkou skupinu ředidel, rozpouštědel a odmašťovadel. Jejich biotransformací dochází k tvorbě aldehydů a kyselin s následným rozvratem acidobazické rovnováhy. Rozebrány jsou vlivy interferujících faktorů (abusus alkoholu, návykových látek) a otázky diferenciální diagnostiky jiných, netoxikologických, mozečkových postižení.

Kľúčové slová: toxické pozadí, interferující vlivy, mozeček, diferenciální diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť